Dự án 6

Đọc tiếp

Lần thứ 3 Hà Nội xếp hạng đầu tiên trên thế giới về lợi suất văn phòng hạng A ở khu vực trung tâm với mức lợi suất 8,57%. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh từng xếp hạng 2 nhưng tụt xuống vị trí thứ 4

Dự án 4

Đọc tiếp

Dù có quy định về việc xây chung cư cao tầng ở nội đô với các tiêu chuẩn chiều cao, mật độ xây dựng… rất rõ ràng nhưng thực tế nhiều chủ đầu tư công trình không tuân thủ.

Dự án 3

Đọc tiếp

Lần thứ 3 Hà Nội xếp hạng đầu tiên trên thế giới về lợi suất văn phòng hạng A ở khu vực trung tâm với mức lợi suất 8,57%. Trong khi đó, TP Hồ Chí Minh từng xếp hạng 2 nhưng tụt xuống vị trí thứ 4

Dự án 1

Đọc tiếp

Dù có quy định về việc xây chung cư cao tầng ở nội đô với các tiêu chuẩn chiều cao, mật độ xây dựng… rất rõ ràng nhưng thực tế nhiều chủ đầu tư công trình không tuân thủ.